ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
เกิดวันอาทิตย์
มีข่าวตื่นเต้น เพื่อนฝูงยกย่อง ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่พึงพอใจ มีงานใหม่ๆ เข้ามาให้ทำ ความรักมีเรื่องง้องอนกันบ้างแต่จะเข้าใจกันในที่สุด ผู้ใหญ่ให้ลาภ ได้สิ่งของใหม่ๆ มีงานใหม่ๆ มีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ เงินทองถูกใช้ไปเพื่อการศึกษาและการรักษาพยาบาล มีเกียรติในท่ามกลางคนมีความรู้

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2555

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2555
เกิดวันอาทิตย์ คิดทำการสิ่งใดจะประสบความสำเร็จ มีการปรับปรุงเกี่ยวกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น มีโอกาสได้เดินทางเพราะตำแหน่งหน้าที่การงานไปพบปะกับผู้คนมากมาย บุตรบริวารจะมาหา ได้คบหาสมาคมกับเพศตรงข้าม คู่ครองคนรักเข้ามามีบทบาทในชีวิต จะได้ของใหม่ๆ มีงานใหม่ๆ เข้ามาให้ทำ เงินทองส่วนใหญ่ใช้ไปเพื่อรักษาสุขภาพ มีผู้ยอมรับนับถือในความสามารถของท่าน

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2555

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2555
เกิดวันอาทิตย์
ได้ร่วมงานในองค์กรการกุศล ได้พบปะสังสรรค์กับผู้คนมากมาย ได้ทรัพย์สินเงินทอง แต่มีรายจ่ายมากขึ้น มีความจำเป็นและจำใจต้องใช้เงิน มีความเห็นขัดแย้งกับคนใกล้ชิด ระวังคนจะใส่ความ ทำให้มีเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียง ควรดูแลคนในครอบครัวให้ดี มีการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยให้ดีขึ้น

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2555

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2555
เกิดวันอาทิตย์
การไม่ยับยั้งชั่งใจหรือเอาแต่อารมณ์หรือมีโทสะบ่อยครั้ง ทำให้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้ง่าย จะโชคดีมีโชคลาภทางการเงิน อันมีผลจากการทำงานและการเสี่ยงโชค ควรดูแลสุขภาพให้ดี ได้สมาคมกับผู้ใหญ่ คนดีมีความรู้ความสามารถ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น ได้ของฝากของขวัญ มีการลงทุนและขยายงานใหม่

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2555

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2555
เกิดวันอาทิตย์
จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน มีสุขภาพดีขึ้น ได้เป็นหัวหน้าในทางสังคม ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ได้ทรัพย์สินเข้าบ้าน มีลาภเป็นของเก่า จะทำการใดต้องรอบคอบ หากประมาทจะมีอันตราย มีมิตรสหายเก่าๆ แวะเวียนไปมาหาสู่ ได้เดินทาง มีการศึกษาอบรมเพิ่มเติม มีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2555
เกิดวันอาทิตย์
การใช้จ่ายเงินช่วงนี้ไม่ควรฟุ่มเฟือย ควรรู้จักเก็บออม มีโอกาสได้พบคนรักที่ดี สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ ได้พบของแปลกๆ มิตรสหายไปมาหาสู่ มีงานใหม่ๆ เข้ามาให้ทำ ได้ลาภต่างๆ การเงินดีขึ้น ได้ซื้อหาสิ่งของใหม่ๆ ริเริ่มโครงการใหม่ๆ จะสมบูรณ์ด้วยลาภผลต่างๆ ได้ศึกษาอบรมทำให้มีความรู้ใหม่ๆ มีความสุข มีโชคมีลาภ

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2555

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2555
เกิดวันอาทิตย์
ได้ทำงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและวุฒิภาวะ มีโอกาสได้ทำงานพิเศษด้านการให้บริการสังคม มีผู้ช่วยเหลือ ได้เดินทาง ได้สิ่งของใหม่ๆ มีงานใหม่ๆ มีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ เงินทองถูกใช้ไปเพื่อการศึกษาและการรักษาพยาบาล

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2555

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2555
เกิดวันอาทิตย์
ผู้ใหญ่จะคอยจ้องจับผิด ต้องแก้ปัญหาเรื่องการงาน งานเก่าที่คั่งค้างเป็นภาระที่หนักอึ้งที่ต้องแก้ไขให้จบลงโดยเร็ว มีลาภผลชื่อเสียงเกียรติยศ จะได้คบหาสมาคมกับคนที่พึงพอใจ คิดการสิ่งใดประสบผลดีทุกประการ บุตรบริวารจะมาหา จะได้ของใหม่ๆ มีงานใหม่ๆ เข้ามาให้ทำ เงินทองส่วนใหญ่ใช้ไปเพื่อรักษาสุขภาพ

เลือกสีรถถูกโฉลกถูกดวงตามวันเกิด

เลือกสีรถถูกโฉลกถูกดวงตามวันเกิด ชีวิตจะดีไม่ไดี สีรถยนต์ก็มีส่วนช่วยเสริมดวงของคุณได้นะคะ
สีแดง

คนที่นิยมรถยนต์สีนี้ เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสีย ใจร้อน โผงผาง ชอบการพนัน ชอบผจญภัย เป็นคนที่มีความเชื่อมั่น ในตัวเองเอามาก ๆ

สีขาว

คนที่นิยมรถยนต์สีนี้ เป็นคนที่มีจิตใจดี อ่อนโยน ชอบช่วยเหลือ ความเอื้ออาทรแก่ญาติสนิทมิตรสหาย และผู้คนรอบด้านอีกด้วย

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2555

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2555
เกิดวันอาทิตย์
เงินทองที่มีอยู่มีความจำเป็นต้องใช้จ่าย การใจอ่อนและไม่รอบคอบจะเป็นเหตุทำให้ต้องเสียเงินโดยไม่เกิดประโยชน์ ควรดูแลสุขภาพให้ดี มีการเดินทาง ได้สมาคมกับผู้ใหญ่ คนดีมีความรู้ความสามารถ ระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่างไม่มีเหตุผล มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น ได้รับของฝากของขวัญ มีการลงทุนและขยายงานใหม่

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2555

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2555
เกิดวันอาทิตย์
การวิ่งเต้นติดต่อเจรจาประสานงานจะประสบความสำเร็จ จะได้รับเกียรติมอบหมายให้ทำงานสำคัญเป็นงานที่มีความรับผิดชอบสูง ศัตรูกลับกลายมาเป็นมิตร จะทำการใดต้องรอบคอบ ระวังสุขภาพ มิตรสหายเก่าๆ จะไปมาหาสู่ ได้เดินทาง มีการศึกษาอบรมเพิ่มเติม มีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2555
เกิดวันอาทิตย์
มีคนคอยให้กำลังใจอยู่ จะสมบูรณ์ด้วยลาภผลต่างๆ มิตรสหายจะมาหาสู่ ผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์จะให้ลาภ ระวังศัตรูจะย่ำยี เพศตรงข้ามจะนำความเดือดร้อนมาให้ เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น การเงินดีขึ้น ได้ซื้อหาสิ่งของใหม่ๆ มีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ ได้เดินทาง มีความรู้ใหม่ๆ

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2555
เกิดวันอาทิตย์
พบรักที่ถูกใจและพึ่งพาอาศัยกันได้ คนรักจะเข้ามาช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่คอยให้คำปรึกษาหารือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้เห็นคุณค่าของความใกล้ชิด เพื่อนฝูงได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ ระวังจะเจ็บป่วย เงินทองถูกใช้ไปเพื่อรักษาสุขภาพ ระวังของร้อนและอันตรายจากพิษต่างๆ ได้พบหมอดีและยาดีมารักษา ได้ของฝากของขวัญ

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
เกิดวันอาทิตย์
ที่อยู่อาศัยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดีขึ้น พี่น้องเพื่อนฝูงมีโอกาสได้พบกันในงานสำคัญ มีการพลัดพราก มีเรื่องจำเป็นต้องใช้เงิน มีการปะทะคารมกับบริวารคนใกล้ชิด ควรดูแลคนในครอบครัวให้ดี มีการฟื้นฟูสุขภาพอนามัย ได้พบหมอดีและยาดีมารักษา

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2555

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2555
เกิดวันอาทิตย์
มีลาภที่คนให้ด้วยความศรัทธา ศัตรูเบียดเบียนแต่สามารถแก้ไขได้ ชำระหนี้แทนใครบางคน มีการเดินทาง ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่างไม่มีเหตุผล ได้สมาคมกับผู้ใหญ่ คนดีมีความรู้ความสามารถ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น ได้รับของฝากของขวัญ มีการลงทุนและขยายงานใหม่

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2555

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2555
เกิดวันอาทิตย์
แอบหลงรักคนใกล้ตัวเพื่อนฝูงคนใกล้ชิด ศัตรูจะกล่าวโทษและหาโอกาสทำร้าย ถ้ามีความประมาทจะเป็นอันตราย ได้ทรัพย์สินเข้าบ้าน จะทำการใดต้องรอบคอบ ระวังสุขภาพ มิตรสหายเก่าๆ จะไปมาหาสู่ ได้เดินทาง มีการศึกษาอบรมเพิ่มเติม มีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2555
เกิดวันอาทิตย์
มิตรสหายให้คุณ จะได้เพื่อนหรือหุ้นส่วนที่ถูกใจไว้คอยให้คำปรึกษาหารือ จะสมบูรณ์ด้วยลาภผลต่างๆ มิตรสหายจะมาหาสู่ ผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์จะให้ลาภ เพศตรงข้ามจะนำความเดือดร้อนมาให้ เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ได้ซื้อหาสิ่งของใหม่ๆ มีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ ได้เดินทาง มีความรู้ใหม่ๆ

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2555

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2555
เกิดวันอาทิตย์
มีรายจ่ายมากขึ้น มีเวลาน้อยที่จะให้กับคนรัก อย่าหลงเชื่อคำเยินยอเพราะอาจจะถูกหลอกลวงได้ง่าย ทำสิ่งใดควรรอบคอบเพราะอาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ผู้ใหญ่ช่วยเหลือ ได้เดินทาง ได้สิ่งของใหม่ๆ มีงานใหม่ๆ เงินทองถูกใช้ไปเพื่อการศึกษาและการรักษาพยาบาล

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2555

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2555
เกิดวันอาทิตย์
คนใกล้ตัวจะหลงรักและเอาใจใส่เป็นพิเศษ มีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ระวังของร้อนไฟและอันตรายจากพิษต่างๆ คู่ครองคนรักเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น คิดการสิ่งใดจะได้ผลทุกประการ จะได้ของใหม่ๆ มีงานใหม่ๆ เข้ามา เงินทองส่วนใหญ่ใช้ไปเพื่อรักษาสุขภาพ

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2555

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2555
เกิดวันอาทิตย์
มีโอกาสได้ทำงานสำคัญและมีความรับผิดชอบสูง คนใกล้ตัวจะหลงรักและเอาใจใส่เป็นพิเศษ มีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีการแข่งขันจะได้รับชัยชนะ ระวังของร้อนไฟและอันตรายจากพิษต่างๆ จากคน สัตว์และพืช สุขภาพไม่ดีจะเจ็บป่วย เงินทองถูกใช้ไปเพื่อรักษาสุขภาพ ได้พบหมอดีและยาดีมารักษา ได้รับของฝากของขวัญจากคนต่างถิ่น

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2555

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2555
เกิดวันอาทิตย์
ได้คบหาสมาคมกับช่างนักประดิษฐ์และคนในเครื่องแบบ มีโอกาสเดินทางไปทำกิจกรรมร่วมกันนอกสถานที่หลายครั้ง ทำให้เข้าใจกันดีขึ้น เสียทรัพย์สินเงินทอง มีความจำเป็นต้องใช้เงิน มีการปะทะคารมกับคนใกล้ชิด มักมีคนเอาใจออกห่าง คนผิวดำแดงจะใส่ความ จะมีเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียง ควรดูแลคนในครอบครัวให้ดี มีการฟื้นฟูสุขภาพอนามัย

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2555

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2555
เกิดวันอาทิตย์
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีรายได้พิเศษ ทำให้มีเงินเหลือเก็บ มิตรสหายทำให้กลุ้มใจ ทุกข์ใจเรื่องญาติพี่น้อง ได้สมาคมกับผู้ใหญ่คนดีมีความรู้ความสามารถ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น ได้รับของฝากของขวัญ มีการลงทุนและขยายงานใหม่

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2555

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2555
เกิดวันอาทิตย์
การงานเริ่มดีขึ้น บริวารเข้าแถวกันดีขึ้น รักษาผลประโยชน์ได้ดี เกิดความยุ่งยากใจภายในบ้านเรือน จะทำการใดต้องรอบคอบ มีปัญหาต้องปรับปรุงแก้ไข สุขภาพไม่ดีระวังจะเจ็บป่วย มีลาภจากของเก่า มีมิตรสหายเก่าๆ แวะเวียนไปมาหาสู่ ได้เดินทาง มีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ ความรักยังรักษาท่าที

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2555

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
เกิดวันอาทิตย์
จะเกิดเหตุตกใจก่อนแล้วได้ลาภภายหลัง มิตรสหายไปมาหาสู่เป็นประจำ การเงินดีขึ้น ได้ซื้อหาสิ่งของใหม่ๆ มีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ จะสมบูรณ์ด้วยลาภผลต่างๆ ได้เดินทาง มีความรู้ใหม่ๆ

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2555

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
เกิดวันอาทิตย์
ได้เดินทาง ทำให้มีลาภจากเพื่อนฝูงคนใกล้ชิด ได้สิ่งของใหม่ๆ มีงานใหม่ๆ เงินทองถูกใช้ไปเพื่อการศึกษาและการรักษาพยาบาล มีความคิดเห็นขัดแย้งกับผู้ใหญ่ ได้สมาคมกับคนอ่อนวัยกว่า ควรรอบคอบและควบคุมอารมณ์ให้ได้เพราะอาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2555

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2555
เกิดวันอาทิตย์
เงินทองหมุนเวียนดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ ควรดูแลสุขภาพและควบคุมอารมณ์ให้ดี โชคดีมีลาภเรื่องการเงิน แต่มีรายจ่ายมากขึ้น ทำการสิ่งใดประสบผลดี บุตรบริวารนำลาภมาให้ ได้คบหาสมาคมกับเพศตรงข้าม จะได้ของใหม่ๆ มีงานใหม่ๆ เข้ามาให้ทำ เงินทองส่วนใหญ่ใช้ไปเพื่อรักษาสุขภาพ

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2555

ดูดวงวันเกิดรายวัน ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2555
เกิดวันอาทิตย์
ระวังสุขภาพ ระวังไฟและอันตรายจากพิษ ได้คบหาสมาคมกับผู้ใหญ่ มีรายจ่ายมากขึ้น เงินทองถูกใช้ไปเพื่อรักษาสุขภาพ มีการเดินทาง เพื่อนฝูงได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ ได้ของฝากของขวัญ

คลังบทความของบล็อก