ฤกษ์วันมงคล สำหรับแต่งงาน ปี 2553

ฤกษ์วันมงคล สำหรับแต่งงาน ปี 2553 ฤกษ์วันมงคล สำหรับแต่งงานปี 2553 โดยในการหาฤกษ์มงคล นั้นก็จะต้องนำวัน เดือน ปีเกิดของผู้ที่จะทำการมงคล มาดูวันที่เป็นสิริมงคล กับคู่บ่าวสาววัน ยาม ราศี ดิถีฤกษ์ ในปี 2553

วันอังคาร ธงชัย ยาม 3 ธงชัย
วันพฤหัส อธิบดี ยาม 8 อธิบดี
วันจันทร์ อุบาทว์ ยาม 2 อุบาทว์
วันเสาร์ โลกาวินาศ ยาม 4 โลกาวินาศ

ราศี 7 ธงชัย ราศี 4 อธิบดี
ราศี 6 อุบาทว์ ราศี 8 โลกาวินาศ
ดิถี 13 ธงชัย ดิถี 16 อธิบดี
ดิถี 12 อุบาทว์ ดิถี 2 โลกาวินาศ
ฤกษ์ 7 ธงชัย ฤกษ์ 25 อธิบดี
ฤกษ์ 6 อุบาทว์ ฤกษ์ 8 โลกาวินาศ

วันที่ห้าม ทำการมงคล คือ วัน ยาม ราศี ดิถีฤกษ์ ที่เป็น อุบาทว์ หรือ โลกาวินาศ และ ดิถีมหาสูญ ดิถีพิฆาต กทิงวัน หรือ อวมานโอน

ดิถีมงคล 5 ประการ เพื่อใช้ทำการมงคลต่างๆ มี ดังนี้

1. ดิถีอมฤตโชค ดีสำหรับงานทั่วไปเกี่ยวกับความราบรื่นและสบาย

2. ดิถีสิทธิโชค ดีสำหรับงานสำคัญที่เป็นโครงการระยะสั้น

3. ดิถีมหาสิทธิโชค ดีสำหรับงานที่เป็นโครงการระยะยาว


4. ดิถีชัยโชค ดีสำหรับงานที่ต้องต่อสู้แข่งขันหรือรบทับจับศึก


5. ดิถีราชาโชค ดีสำหรับงานที่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่

เกี่ยวกับ “ฤกษ์”

ก่อนที่จะทำการมงคลใดๆ ควรหาฤกษ์ดีๆ และต้องถือพยากรณ์พระเคราะห์ทั้ง 8 ทิศ เป็นหลัก และต้องตรวจดูกาลโยคปีปัจจุบันในปฏิทินโหรเสียก่อนว่า วันใด ฤกษ์ใดเป็นอุบาทว์ โลกาวินาศ และวันที่ให้ฤกษ์นั้นจะต้องไม่ตรงกับวันดับ คือ ที่เรียกว่า “ดิถีมหาศูนย์” หรือ “ดิถีพิฆาต” และอย่าให้วันนั้นเป็นวันกาลกิณีเดิมของผู้ประกอบการ และในภูมิปีนี้ก็ไม่ควรเป็นกาลกิณีด้วย ควรใช้วันที่เป็นธงชัย อธิบดี และวันที่เป็นมิตรอย่าให้พระจันทร์เป็นศัตรู คือ เป็นอริ มรณะ วินาศ ต่อผู้ประกอบการ ให้วางพระจันทร์ไว้ในที่ดีเหมาะสมกับผู้ประกอบการ

ฤกษ์ หมายถึง คราวหรือเวลา ความปลอดภัย หรือความสำเร็จสมประสงค์ อำนวยความเป็นมงคลแก่ผู้ประกอบการนั้นๆ ฤกษ์แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ฤกษ์บน และ ฤกษ์ล่าง

ฤกษ์บน เป็นชัยมงคลเบื้องสูง โดยถือตำแหน่งของพระจันทร์ และดาวพระเคราะห์ต่างๆ เป็นหลัก คือ กำหนดโดยจันทร์ พระจันทร์ต้องดีไม่เป็นอริ มรณะ และวินาศแก่ผู้ประกอบการ พระจันทร์โคจรให้คุณ เช่น จันทร์คุรุสุริยา ซึ่งทางโหราศาสตร์ได้กำหนดฤกษ์ไว้ ได้แก่ ทลิทโทฤกษ์ มหัทธโณฤกษ์ โจโรฤกษ์ ภูมิปะโลฤกษ์ เทศาตรีฤกษ์ เทวีฤกษ์ เพชฌฆาตฤกษ์ ราชาฤกษ์ สมโณฤกษ์ รวมเป็น 9 ฤกษ์ เรียกว่า “ฤกษ์บน” หรือ นภดล

ฤกษ์ล่าง ซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคลเบื้องใต้ฟ้า หรือเบื้องต่ำบนพื้นดิน โดยมนุษย์เป็นผู้กำหนดขึ้น โดยให้วันทั้ง 7 ประกอบด้วย ดิถี ขึ้นแรม และเดือนปี เป็นหลักในการคำนวณนับ เช่น วันธงชัย วันอธิบดี วันอุบาทว์ และวันโลกาวินาศ และมีดิถี คือ ขึ้น แรม ดิถี จัดเป็นฤกษ์ย่อยต่างๆ รวมเรียกว่า “ฤกษ์ล่าง” หรือ ภูมิดล

ซึ่งในบางรายก็จะเลือก “ดิถี โชค” เป็นวันมงคลสมรส

ข้างขึ้น ข้างแรมของดิถีมงคล 5 ประการ (อักษรย่อ คือ ชื่อวัน ส่วนนับตัวเลขบนล่าง คือข้างแรม)
อ. จ. อัง. พ. พฤ. ศ. ส.
8 3 9 2 4 1 5 - อมฤตคโชค
11 5 14 10 9 11 4 - สิทธิโชค
14 12 13 4 7 10 15 - มหาสิทธิโชค
8 3 11 10 4 1 11 - ชัยโชค
6 3 9 6 10 7 5 - ราชาโชค

ราชาโชค - วันที่มีโชค
สิทธิโชค - วันที่ประสบความสำเร็จ
มหาสิทธิโชค - วันที่ประสบความสำเร็จอันดียิ่ง
ชัยโชค - วันที่มีชัยชนะ
ราชาโชค - วันที่มีโชคอย่างยิ่งใหญ่

วันที่ห้าม มงคล คือ วัน ยาม ราศี ดิถี ฤกษ์ที่เป็น อุบาทว์ หรือ โลกาวินาศ และดิถีมหาศูนย์ ดิถีพิฆาต กทิงวัน หรือ อวมานโอน


ธงชัย หมายความว่า เวลาประกอบด้วยโชค คือ ความเป็นใหญ่ ความเข้าไปตั้งอยู่ในที่ศัตรูเข้าไปตั้งอยู่มิได้


อธิบดี หมายความว่า เวลาประกอบด้วยโชค คือ ความเป็นใหญ่ ความเข้าไปอยู่ในอิสรภาพ ดำเนินไปทางเจริญก้าวหน้า


อุบาทว์ เวลาอันเข้าไปใกล้คราวดี คราวร้าย แต่ถือกับว่าเป็นอัปมงคล


โลกา วินาศ หมายความว่า เวลาเข้าไปสู่อันตราย หรือคราวที่ประกอบไปด้วยอุปวอันตราย

ดิถีเรียง หมอน ดิถีเรียงหมอนนี้ ใช้ในการรแต่งงาน ถือฤกษ์แต่งงาน ข้างขึ้น โดยส่วนมากจะใช้ 7, 10, 13 ค่ำ และถ้าเป็นข้างแรมโดยส่วนมาก 4 ,5, 10, 14 ค่ำ วันที่กำหนดไว้นี้ นับว่าเป็นวันเรียงหมอนได้ ดังนั้นการให้ฤกษ์แต่งงาน ควรหาฤกษ์ให้ตรงกับวันเรียงหมอนจึงจะดีมาก ไม่ต้องคอยให้เสียเวลา

ดิถีพิฆาต
ดิถีพิฆาต นั้นหมายความว่า วันอัปมงคลไม่ดี ห้ามกระทำการมงคลทั้งปวง ถ้าหากว่าขืนกระทำการแล้ว อาจจะได้รับอันตรายต่างๆ ได้ วันที่ห้ามดิถีใด ได้แก่

วันอาทิตย์ ห้ามดีถี 12
วันจันทร์ ห้ามดีถี 11
วันอังคาร ห้ามดีถี 7
วันพุธ ห้ามดีถี 3
วันพฤหัสบดี ห้ามดีถี 6
วันศุกร์ ห้ามดีถี 9
วันเสาร์ ห้ามดี 8

ดิถีมหา ศูนย์
ดิถีมหาศูนย์ นั้นหมายถึง วันดับ ซึ่งถือเป็นวันอัปมงคล ให้ผลชั่ว ไม่ควรแก่การทำงานมงคล ดิถีตามปฏิทินโหร เมื่อพระอาทิตย์โคจรสถิตราศีใด ที่เป็นดิถีมหาศูนย์ ดูตามดิถี ต่อไปนี้

ราศีเมษ ดิถี 6 เป็นดิถี มหาศูนย์

ราศีพฤษภ์ ดิถี 4 เป็นดิถี มหาศูนย์

ราศีเมถุน ดิถี 8 เป็นดิถี มหาศูนย์

ราศีกรกฎ ดิถี 6 เป็นดิถี มหาศูนย์

ราศีสิงห์ ดิถี 4 เป็นดิถี มหาศูนย์

ราศีกันย์ ดิถี 8 เป็นดิถี มหาศูนย์

ราศีตุลย์ ดิถี 10 เป็นดิถี มหาศูนย์

ราศีพิจิก ดิถี 12 เป็นดิถี มหาศูนย์

ราศีธนู ดิถี 2 เป็นดิถี มหาศูนย์

ราศีมังกร ดิถี 1 เป็นดิถี มหาศูนย์

ราศีกุมภ์ ดิถี 12 เป็นดิถี มหาศูนย์

ราศีมีน ดิถี 2 เป็นดิถี มหาศูนย์

และยังมีวันดับ อีก 3 วัน คือ วันที่มีองศาเป็นศูนย์ และวันที่มีอาทิตย์ยกอีกวันหนึ่ง วันสิ้นเดือนแห่งพระจันทร์วันหนึ่ง และวันที่เรียกว่า อวมานโอน นับเป็นวันให้ผลชั่ว ไม่ควรแก่การมงคลทั้งปวง


ปีเิกิดที่ถูกโฉลก

ปีชวด ถูกโฉลกกับ ปีฉลู
ปีขาล ถูกโฉลกกับ ปีกุน
ปีเถาะ ถูกโฉลกกับ ปีจอ
ปีมะเส็ง ถูกโฉลกกับ ปีวอก
ปีมะเมีย ถูกโฉลกกับ ปีมะแม
ปีมะโรง ถูกโฉลกกับ ปีระกา

วันดับศูนย์ เป็นวันที่ถือกันมาก ห้ามให้ฤกษ์ หรือประกอบการมงคลใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าประกอบการมงคลในวันดับศูนย์ การประกอบงานนั้นมักต้องประสบอันตราย เช่น การประกอบพิธีมงคลสมรส ก็ต้องปรากฎว่ามีการหย่าร้างกันในที่สุด และส่วนมากก็จะมีแต่ผลร้ายทั้งสิ้น

วันดับศูนย์ ได้แก่
1. วันสิ้นเดือนทางจันทรคติ
2. วัน อวมานโอน ตามปฏิทินโหราศาสตร์
3. วันที่สุริยุปราคา ห้ามทำการมงคลก่อนหน้ามีสุริยุปราคา จันทรุปราคาก่อน 7 วันและหลังจากมีแล้ว 7 วัน
4. วันที่มีพระอาทิตย์เป็น 2 ราศี คือได้แก่ วันสงกรานต์ วันเนาว์ วันที่พระอาทิตย์ย้ายเปลี่ยนราศี ตลอดจนกระทั่งดาวเคราะห์อื่นที่เปลี่ยนย้ายราศี ดังนั้นวันดับศูนย์จึงห้ามประกอบการใดๆทั้งสิ้น

กทิงวัน เป็นวันสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่ห้ามใช้ประกอบการมงคล เพราะมักจะมีบันดาลให้เป็นผลร้าย ดังนี้


วันอาทิตย์ เดือน 1 (อ้าย) ตรงกับวันขึ้นหรือแรม 1 ค่ำ
วันจันทร์ เดือน 2 (ยี่) ตรงกับวันขึ้นหรือแรม 2 ค่ำ
วันอังคาร เดือน 3 ตรงกับวันขึ้นหรือแรม 3 ค่ำ
วันพุธ เดือน 4 ตรงกับวันขึ้นหรือแรม4 ค่ำ
วันพฤหัสบดี เดือน 5 ตรงกับวันขึ้นหรือแรม 5 ค่ำ
วันศุกร์ เดือน 6 ตรงกับวันขึ้นหรือแรม 6 ค่ำ
วันเสาร์ เดือน 7 ตรงกับวันขึ้นหรือแรม 7 ค่ำ

เดือนที่ ห้ามให้ฤกษ์


เดือน 6 เดือน 3 ห้ามให้ฤกษ์ 4 ค่ำ
เดือน 7 เดือน 10 ห้ามให้ฤกษ์ 8 ค่ำ
เดือน 5 เดือน 8 ห้ามให้ฤกษ์ขึ้นหรือแรม 8 ค่ำ
เดือน 11 เดือน 2 ห้ามให้ฤกษ์ขึ้นหรือแรม 12 ค่ำ
เดือน 9 เดือน 12 ห้ามให้ฤกษ์ขึ้นหรือแรม 10 ค่ำ
เดือน 1 เดือน 4 ห้ามให้ฤกษ์ขึ้นหรือแรม 2 ค่ำ

วันฟู เป็นวันที่เหมาะในการประกอบการมงคลต่างๆ

เดือน 5 เดือน 10 วันอังคาร เป็นวันฟู
เดือน 7 เดือน 2 วันเสาร์ เป็นวันฟู
เดือน 9 เดือน 4 วันจันทร์ เป็นวันฟู
เดือน 12 วันพฤหัสบดี เป็นวันฟู
เดือน 1 (อ้าย) เดือน 6 วันศุกร์ เป็นวันฟู
เดือน 8 เดือน 3 วันอาทิตย์ เป็นวันฟู
เดือน 11 วันพุธ เป็นวันฟู

วันลอย เป็นวันที่ใช้ออกเดินทางไกล หรือใช้ออกปล่อยเรือลงน้ำ

เดือน 5 เดือน 10 วันอาทิตย์ เป็นวันลอย
เดือน 7 เดือน 2 วันพฤหัสบดี เป็นวันลอย
เดือน 9 เดือน 4 วันเสาร์ เป็นวันลอย
เดือน 8 เดือน 3 วันศุกร์ เป็นวันลอย
เดือน 11 วันจันทร์ เป็นวันลอย
เดือน 12 วันอังคาร เป็นวันลอย

วันจม เป็นวันที่ไม่นิยมการมงคล ถือว่าไม่ดี วันและเดือน ห้ามทำการมงคล คือ

เดือน 5 เดือน 10 วันพฤหัสบดี เป็นวันจม
เดือน 1 (อ้าย) เดือน 6 วันอาทิตย์ เป็นวันจม
เดือน 7 เดือน 2 วันจันทร์ เป็นวันจม
เดือน 8 เดือน 3 วันอังคาร เป็นวันจม
เดือน 9 เดือน 4 วันพุธ เป็นวันจม
เดือน 11 วันศุกร์ เป็นวันจม
เดือน 12 วันเสาร์ เป็นวันจม

ปีที่ไม่ถูก โฉลกกัน หรือเรียกว่าปีชง ปีชงเป็นปีทางศาสตร์ของคนจีน ที่ถือว่าเป็นปีชงกันจะไม่ดี ไม่นิยมทำงานมงคลในปีนั้นจะต้องเลื่อนไป เช่น คนที่เกิดปีมะเมียจะชงกับคนปีชวด ถ้าจะแต่งงานในปีชวดก็ไม่นิยม ต้องเลื่อนไปเป็นปีอื่น

ปีมะเมีย ชงกับ ปีชวด
ปีมะแม ชงกับ ปีฉลู
ปีวอก ชงกับ ปีขาล
ปีระกา ชงกับ ปีเถาะ
ปีจอ ชงกับ ปีมะ โรง
ปีกุน ชงกับ ปีมะเส็ง

การให้ฤกษ์ ผู้ให้ฤกษ์จะต้องเชี่ยวชาญในการผูกดวง และให้ฤกษ์ต่างๆ จนมีความเชี่ยวชาญ ดังนั้น ฤกษ์ต่างๆทั้ง 9 ฤกษ์ เหมาะสำหรับใช้ในกิจการต่างๆ ดังนี้

1. ฤกษ์สำหรับการสู่ขอ ทวงหนี้ ใช้ทลิทโทฤกษ์
2. ฤกษ์สำหรับปราบศัตรูทำสงคราม แข่งขันกีฬา ออกรถ ใช้โจโรฤกษ์
3. ฤกษ์เปิดร้านค้า โรงงาน มหรสพ ใช้เทศาตรีฤกษ์

ที่มา http://horoscope.mthai.com/horoscope-lover/3442.html

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก