แบบทดสอบมุมมองด้านความสัมพันธ์ของตนเองต่อผู้อื่น

วันนี้มีแบบทดสอบทางจิตวิทยาง่าย ๆ 4 ข้อ มาให้ลองขบคิด ผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้คุณทราบว่า แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นจะเป็นอย่างไร

1. ข้อแรก ให้ลองจินตนาการว่า ถ้าคุณมีไข่ไก่อยู่ 1 ฟอง คุณอยากจะวางไว้ที่ไหน เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้
ก. ตู้ถ้วยชาม
ข. บนต้นไม้
ค. ข้างถนน
ง. ริมแม่น้ำ

2. คุณเดินไปเจอบ้านหลังหนึ่ง และสนใจบ้านหลังนั้น คุณจะทำอย่างไร เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

ก. เคาะประตูบ้าน
ข. เดินตรงเข้าข้างในบ้าน
ค. เดินไปรอบๆ

3. ภายในบ้าน คุณเห็นเทียนประมาณ 20 เล่ม คุณคิดว่าคุณจะจุดเทียนจำนวนกี่เล่ม ข้อนี้ให้ใส่จำนวนเทียนที่คุณจะจุด

4. คุณเจอแก้วเบียร์อยู่ 1 ใบ คุณจะรินเบียร์ใส่แก้วมากขนาดไหน ให้ตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ ห้ามตอบว่าไม่รินนะ

เมื่อทำแบบทดสอบครบทุกข้อแล้ว ก็ไปดูเฉลยได้เลย...........

1. ไข่ไก่ แสดงถึง ความสัมพันธ์ (Relationships) คุณเลือก...
ในตู้ถ้วยชาม - คุณจะสงวนความสัมพันธ์มาก
บนต้นไม้ - คุณคาดหวังความสัมพันธ์จากผู้อื่นมาก
ข้างถนน - คุณจะไม่ค่อยสงวนความสัมพันธ์
ริมแม่น้ำ - ความสัมพันธ์ของคุณมักจะขึ้นอยู่กับโชคชะตา

2. บ้าน แสดงถึง โอกาส (Opportunity) ในการสร้างความสัมพันธ์ คุณเลือก...
เคาะประตูบ้าน - คุณจะระมัดระวังในการหาโอกาสสร้างสัมพันธ์ และไม่ค่อยปล่อยโอกาสให้ลอยนวล
เดินตรงเข้าข้างในบ้าน - คุณจะไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านไป แต่ต้องระวังความเร่งรีบโดยไม่ไตร่ตรองนะ เพราะจะก่อปัญหาให้คุณ
เดินไปรอบๆ - โดยมากคนที่เลือกข้อนี้ คุณมักจะปล่อยโอกาสผ่านไป ยกเว้นเลือกด้วยเหตุผลอื่นๆ เช่น ดูความปลอดภัยก่อน

3. เทียนไข แสดงถึง ความใจกว้าง ความใจดี (Generousity)
คำอธิบาย ยิ่งคุณเลือกจุดเทียนมากเท่าไร ความใจกว้างของคุณจะมากเท่านั้น

4. แก้วเบียร์ แสดงถึง ความเอาใจใส่ในความสัมพันธ์ ยิ่งคุณรินมากเท่าไร คุณจะเอาใจใส่มากเท่านั้น.
ที่มา เดลินิวส์

ไม่มีความคิดเห็น: